ZASY - Systémy hospodaření a využití dešťové vody - jímky a nádrže na dešťovou vodu

 

Systém hospodaření a využití dešťové vody

 

Nabízíme kompletní Systémy hospodaření a využití dešťové vodou s programem dešťovka.

 

Naše činnost je kompletní od projektu a získání dotace s programu dešťovka, tak kompletní realizace vodního díla na klíč. Projekta a posudek k dotaci dešťovka Vám zpracuje inženýr vodohospodářským staveb. Kompletní realizace od připojení gjgrů, instalace potrubí dešťové kanalizace do nádrže na dešťovou vodu s přepadem do vsakovacího tělesa. Instalace čerpadla pro další využití pro ruční nebo automatickou zálivku.

 

Nabízíme vám systém využití a hospodaření dešťové vody od firmy GRAF, která je evropskou jedničkou na evropské trhu. Výrobky jsou vysoké kvality a vyrobeny profesionálními technologickými postupy.

 

Kopletní nabídku výrobků najdete na www.eco-aqua-shop.cz

 

Plastové samonosné jímky a nádrže na dešťovou vodu

 

Nádrž nebo-li jímka slouží k akumulaci vody ze zdrojů s velmi nízkou vydatností - vrtané studny (běžná vydatnost do 10 l/min, přičemž běžná spotřeba vody je 30 - 60 l/min) nebo vodovodní řad s nízkými průtokovými a tlakovými poměry. Do nádrže nebo-li jímky je možné sbírat a využvat dešťovou vodu z okapů. Vhodným čerpadlem můžeme akumulovanou vodu distribuovat dále do systému.

 

Podzemní plastová samonosná jímka, nádrž na dešťovou vodu GRAF Carat a Platin je určená k umístění do terénu, a zasypání pouze pískem nebo jemným štěrkem.

 

Pro osazení nádrže je nutno vykopat stavební jámu o patřičných půdorysných rozměrech a vysypat pískem, tento podsyp má výšku 10 - 20 cm. Před obsypávání nádrže je nutné naplňit nádrž vodou do 1/3. Po zasypání a upravení terénu kolem nádrže, můžeme okolní prostor zatravnit nebo můžeme zvolit variantu pojezdovou a umísti poklop do dlažby. Nádrže vydrží až zatížení 12,5 tuny.

 

V případě výskytu spodní (podzemní vody), kde by hladina mohla dosahovat úrovně vyšší než tělo nádrže, je nutno vytvořit odčerpávací šachtu. Nádrže jsou odolné proti spodní vodě až po horní okraj Válce, těla.

 

Při instalaci jímky nebo-li nádrže je nutné dodržet technologický postup, který je součástí dodávky.