ZASY - Inteligentní automatické zavlažovací systém pro zavlažování zahrad

 

Inteligentní zavlažovací systémy Hunter

 

V současné době opět vzrůstá význam zelených ploch. Parky, zahrady, hřiště, ale i střešní zahrady přispívají k odpočinku, relaxaci či sportovnímu vyžití. Veškeré tyto plochy však potřebují značnou péči. A právě tady patří závlaha mezi důležité faktory, ovlivňující kvalitu a vzhled okrasné zeleně.

 

Správně navržený a nainstalovaný zavlažovací systém Vám zajistí kvalitní zálivku při úspoře Vašeho jistě cenného času. Ve srovnání s ručním zaléváním je úspora času u zahrady běžné velikosti od několika desítek až po několik set hodin za vegetační období. Automatickým zavlažováním v ranních či nočních hodinách dochází také k úsporám vody, neboť jsou podstatně menší odpary a nehrozí "zapaření" trávníku. Rostliny v tuto dobu přijímají závlahu lépe, protože teplota povrchu zavlažovaného terénu je blízká teplotě vody. Úspor vody se dosahuje i tím, že postřikovače jsou schopny přesně a rovnoměrně pokrýt požadovanou plochu zálivky, takže se spotřebuje jen tolik vody, kolik je nutné. Pro kvalitní trávník je doporučeno denní množství 3-4 litry vody na m², pokud možno pravidelně. Všechny tyto výhody vedou k prodloužení životnosti rostlin a jejich kvalitě. Jedině tak mohou zlepšit vzhled zahrady a celého domu, čímž dochází ke zvýšení tržní i užitné hodnoty celého objektu.

 

Celý systém včetně postřikovačů je trvale uložen pod zemí a pokud není zrovna v provozu je prakticky k nenalezení.

 

Svým umístěním pod terénem tak není narušen ani provoz na ploše určené k zavlažování. Existenci zavlažovacího systému prozradí snad jen stále zelený a svěží trávník. Za zmínku jistě stojí i ochrana před odcizením.

 

Kromě uvedených výhod a úspor přispívá automatická závlaha i k vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu.

 

Zavlažování zahrad

Výsuvné části postřikovačů se po otevření přívodu tlakem vody vysunou nad trávník, kde zůstanou po celou dobu zavlažování. Po skončení se opět zasunou. V případě, že zdroj vody není dostatečný pro zavlažení plochy všemi postřikovači najednou, je nutné tuto plochu rozdělit do několika sekcí, ve kterých zavlažování probíhá samostatně s možností odlišného režimu. Výhodou tohoto rozdělení je, že lze zavlažovat jednotlivé sekce v závislosti na potřebném množství vody.

 

Pro závlahu může být použita voda z vodovodního řadu, ze studny, dešťová voda nebo voda z vodního toku či nádrže. Ve všech případech jí však musí být dostatečné množství a musí být čistá. Pro odstranění mechanického znečištění postačují filtry, které se osazují na přívodní potrubí. Jedině tak může být zachována životnost všech komponentů zavlažovacího systému.

 

Plastové potrubní rozvody, přivádějící vodu k postřikovačům, jsou zpravidla uloženy 20 - 30 cm pod trávníkem. Jedná se tedy o mělce uložené rozvody, u kterých je nutné vždy po skončeni sezóny provést zazimování. Tak se přispěje k zajištění velmi vysoké životnosti.

 

O průběh zavlažování zahrad se bez jakékoliv obsluhy stará inteligentní ovládací jednotka. Inteligentní ovládací jednotka zavlažuje dle předpovědi počasí a šetří vodu a elketrickou energii. Zavlažovací systém se ovládá pomocí aplikace nebo webového rozhraní. Ovládací jednotka je propojena elektrickým kabelem s jednotlivými elektromagnetickými ventily, které umožňují přívod vody do sekcí. V rámci jednoho závlahového cyklu proběhne zavlažování postupně ve všech požadovaných sekcích. Závlahových cyklů může být za den i několik. Pokud je systém napojen přímo na čerpadlo, jednotka toto sama zapne a vypne. Závlaha tedy spolehlivě funguje i v době Vaší nepřítomnosti.

 

Pro zpracování návrhu systému a i následnou kalkulaci ceny je důležitá znalost celé řady údajů. Ovlivňuje ji například velikost a tvar zavlažované plochy, požadavky na závlahu, komfort obsluhy a zdroj vody. Cenu takového systému lze proto jen velmi ztěží odhadnout.