ZASY - Zavlažovací a závlahové systémy, závlahy, zavlažování zahrad a hřišť

Kompletní vodní systémy na klíč

Naše specializace je vytváření ekologických a ekonomických vodních staveb, jak pro soukromé osoby, tak pro státní instituce.

Jsme certifikovanou instalační firmou Hunter TOP PREMIUM PARTNER, splnili jsme podmínky a návrhujeme a instalujeme inteligentní automatické zavlažovací systémy Hunter pro zavlažování zahrad, hřišť. Vše provádíme v souladu s platnými technologickými předpisy. Naši pracovníci se každoročně zúčastňují odborných školení, kde jsou seznámeni s novými výrobky firmy Hunter a jejich využitím. Jsme oprávněni k užívání označení HUNTER - TOP PREMIUM PARTNER. K zavlažování zahrad a sportovních ploch patří i vodní zdroje, jsou nejdůležitější součástí.

Volba a kombinace vodních zdrojů je další činnost, která tovoří naše firmení zaměření.

Systémy využití a hospodaření s dešťovou vodu, vyčištěná voda s čističky odpadních vod nebo kopaná, vrtaná studna, jsou zdroje, ktreré využíváme pro docílení samostatnosti a nezávislosti na veřejných inženýrských sítích.

Inteligentní automatický zavlažovací systém, zavlažování zahrad, sportovních hřišť, jímky a nádrže na dešťovou vodu, systémy využití dešťové vody, biologické čističky odpadních vod, vsakovací systémy, oszení vrtaných studní atd.

Nůžeme Vám nabídnout koplexní řešení vodních systémů.